Literatuur

Tijdschrift Pokrof, te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211DK ‘s-Hertogenbosch.Zie www.oecumene.nl.

Gebeden uit de orthodoxe traditie, Ten Have, ISBN 90 259 5196 1

Een open venster op de Orthodoxe Kerk, auteur: Ignace Peckstadt, Uitgeverij Averbode, 2005, ISBN 90-317-2217-0.

The Orthodox Church, Timothy Ware, Penguin book (Engels)

Eikonikon, Over iconen. Verschijnt vier keer per jaar, kosten: €9,00

Adres: Eikonikon-Abonnementenadministratie, t.a.v. Marian van Delft, Hilversweg 18, 7161 PH Noordijk. Zie: www.eikonikon.nl

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2020 Christós voskrése!Vo-ísstinnu voskrése. In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelij...

Read more

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Read more

Nieuws

Nieuws

Nieuws  Overlijdensbericht Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw J...

Read more

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Read more

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Read more

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Read more