KERKBERICHT NR. 2-2020

Christós voskrése!
Vo-ísstinnu voskrése.silhouet.22

In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelijke Liturgie met Pasen helaas geen doorgang kan vinden. Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat in ieder geval tot en met 1 juni geen kerkvieringen gehouden mogen worden waarbij publiek aanwezig is. Dit betekent dus ook dat onze viering op Tweede Pinksterdag niet doorgaat.
We hopen dat spoedig bekend wordt vanaf wanneer er weer wel vieringen gehouden mogen worden en onder welke voorwaarden. We zullen u zodra dit bekend is informeren.

Uitstel jaarvergadering
Dit jaar stond de jaarlijkse vergadering met de deelnemers van onze gemeenschap, later dan gebruikelijk, gepland op zondag 19 april, na afloop van de viering. Vanzelfsprekend gaat ook deze jaarvergadering niet door. We verwachten nu dat we deze jaarvergadering in het najaar kunnen houden. U ontvangt hierover bericht. In de bijlagen bij dit Kerkbericht vindt u al wel de jaarrekening van Wladimirskaja over 2019 en de begroting voor 2020; deze begroting dateert overigens nog van vóór de coronacrisis. De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrolecommissie en deze week ontvingen we ook de goedkeuring door het Aartsbisdom, aan wie wij de jaarrekening moeten overleggen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij de jaarrekening 2019 of de begroting 2020, dan vragen wij u deze te mailen naar het secretariaat. We zullen dan schriftelijk hierop reageren.
Het sociale jaarverslag over 2019 stuurden wij u al toe in het eerste Kerkbericht van dit jaar. Het staat ook op onze website, waar u het kunt nalezen.

Onderling contact
Het rechtstreekse contact tijdens de gezamenlijke vieringen en het koffie drinken valt nu weg. Terwijl op die momenten onze onderlinge verbondenheid juist zo groot en voelbaar is. We zijn uiteraard voor u telefonisch bereikbaar als u behoefte heeft aan contact. U kunt bellen met

  • vader Paul Brenninkmeijer: 030-2626442
  • Dorine Sweere: 06-50431561.

Het is natuurlijk ook fijn als leden van onze Byzantijnse gemeenschap elkaar bellen of een mail sturen, gewoon om te vragen hoe het met hem/haar gaat in deze crisis. Dan heb je veel kans op mooie uitwisselingen. Bovendien kan je elkaar dan niet besmetten met het corona-virus, maar wél met het ‘bemoedigings-virus’ en daar is héél veel behoefte aan.


Lief en leed
Voor wie daar prijs op stelt, kunnen we in het Kerkbericht een persoonlijke boodschap opnemen. Stuurt u hiervoor een mailtje naar het secretariaat.
Hermann Sleeuwenhoek laat ons weten dat het op Tweede Paasdag 25 jaar geleden is dat hij de Myron Zalving heeft ontvangen. Nog steeds kijkt hij hier met dankbaarheid op terug. Wij hopen dat Hermann nog lang acoliet mag zijn in onze gemeenschap. Zijn behandeling in het UMC, die was uitgesteld, vindt nu plaats op 15 april a.s.

Bericht van de penningmeester
U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de vele berichten van de overheid en andere organisaties over de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het corona-virus. Ook de berichten van de R.K. bisschoppen over het annuleren van alle vieringen en bijeenkomsten zult u hebben vernomen.
Door al deze maatregelen kan het collectemandje niet meer rondgaan, in ieder geval niet zolang onze kerk gesloten zal zijn. U kunt onze gemeenschap helpen om deze uitzonderlijke periode door te komen door uw digitale collecte-bijdrage over te maken naar de Gemeenschap Wladimirskaja, NL13INGB 0004582939 o.v.v. collecte. Hartelijk dank daarvoor.

Wekelijkse overweging vader Paul
Tijdens de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, zal vader Paul elk weekend een overweging/preek maken die op onze website te lezen is. Zijn preek voor Pasen vindt u, zoals gebruikelijk, op onze website onder de rubriek Overwegingen.
De preken van de afgelopen weken kunt u in het archief nalezen.

Chevetogne
De Byzantijnse vieringen in Chevetogne kunt u via de webcast van de abdij rechtstreeks, maar ook later nog beluisteren. 

  • Ook de abdij van Chevetogne wordt financieel getroffen door de corona-crisis. Omdat het gastenverblijf gesloten is, evenals de winkel, mist het klooster een belangrijke bron van inkomsten. U kunt het klooster steunen door een financiële bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL64INGB0005311742 t.n.v. Stichting Benedictus. Namens de monniken hartelijk dank!
Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2020 Christós voskrése!Vo-ísstinnu voskrése. In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelij...

Read more

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Read more

Nieuws

Nieuws

Nieuws  Overlijdensbericht Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw J...

Read more

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Read more

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Read more

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Read more