Spiritualiteit

Typische kenmerken van de Byzantijnse spiritualiteit zijn de grote eerbied voor het mysterie van God, die wij niet kunnen kennen. Van deze huiver is alles doordrongen.

God is de geheel andere, maar God komt wel naar de mensen toe: in Zijn woord, in Jezus Christus, die de ‘eikoon’, het Beeld van God is, in mensen-gestalte. God vervult de wereld en de kerk door de Heilige Geest. Het mysterie van Gods nederdaling vervult telkens opnieuw met huiver en kan mensen grote troost geven. God wordt mens opdat de mens goddelijk wordt.

Verder is kenmerkend dat de Verrijzenis van Christus zo centraal staat. Want wij mogen in Zijn Verrijzenis delen. Het lijden wordt gezien als een doortocht naar de heerlijkheid. Dit wordt niet alleen individueel beleefd maar gezien als iets voor de hele kosmos.

Zo krijgt de geloofsbeleving een kosmische dimensie.

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2020 Christós voskrése!Vo-ísstinnu voskrése. In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelij...

Read more

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Read more

Nieuws

Nieuws

Nieuws  Overlijdensbericht Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw J...

Read more

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Read more

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Read more

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Read more