Symboliek

Opvallend is de rijke symboliek die veel gelovigen aanspreekt.
Door de symbolen wordt de gehele mens geraakt, en kan men geloven, niet alleen met het hoofd, maar juist ook met hart en ziel en met heel het lichaam. Alle zintuigen worden geraakt, mede door de geur van de wierook, de schoonheid van de iconen en de kleurige gewaden van de bedienaren.
Voorbeelden van deze symboliek zijn al gegeven in de beschrijving van de goddelijke liturgie in deze website. Daarnaast zijn er bijzondere feesten.

Op 6 januari bijvoorbeeld wordt de Doop van Christus gevierd. Daarbij wordt tot drie keer een kruis in een grote bak met water gedompeld. Het water wordt hiermee gezegend. Het betekent dat ook wij met Christus gedoopt zijn en met hem zullen verrijzen. De gelovigen worden met het gewijde water besprenkeld en drinken ervan.
Ook op andere gedenkdagen verrijken diepzinnige symbolen onze beleving.
De ervaring van de byzantijnse liturgie is het beleven van een Mysterie, dat zich actueel voltrekt, en waar men in deel heeft.

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2020 Christós voskrése!Vo-ísstinnu voskrése. In het laatste, extra Kerkbericht van 22 maart jl. vermeldden we dat vanwege de coronacrisis, dit jaar de viering van de Goddelij...

Read more

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Read more

Nieuws

Nieuws

Nieuws  Overlijdensbericht Op maandag 20 april overleed Piet van Kleinwee in het verpleeghuis Hof van Batenstein in Vianen. Hij is 90 jaar geworden. Samen met zijn vrouw J...

Read more

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Read more

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Read more

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Read more